ติดต่อ/สอบถามผู้ดูแลระบบ

ติดต่อ/สอบถาม ผู้ดูแลระบบ

นายทวิช  ปิ่นวิเศษ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 0 5570 6555 ต่อ 4231

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 4593 9223

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.