อัลบั้มภาพ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาว...
22 ธ.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ...
30 ต.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การนำเสนอผลการจัดการความรู้ ปร...
1 ก.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เ...
26 ก.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์...
19 ก.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจั...
6 ก.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทร...
10 ส.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดปฐมนิเท...
9 ส.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจประกัน...
8 ส.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข...
2 ส.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดบูท...
27 ก.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ ...
20 ก.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งา...
26 ก.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ท...
19 ก.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"โ...
5 ก.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่...
3 ก.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่...
29 มิ.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
การอบรมเชิงฏิบัติการ เรื่องเทค...
28 มิ.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ...
23 มิ.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอ...
20 มิ.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนข...
27 พ.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม : ผลง...
16 มิ.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
การจัดการความรู้ : ทำอย่างไรจึ...
25 พ.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการส...
24 พ.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การประชุมพัฒนาโจทย์การวิจัยด้า...
17 พ.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวและข...
8 พ.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ...
19 เม.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรใ...
21 เม.ย. 2560

อัลบั้มภาพ
การจัดการความรู้ของหน่วยงานคณะ...
15 ก.พ. 2560

อัลบั้มภาพ
การปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับทุนวิจั...
7 มี.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเ...
22 ก.พ. 2560

อัลบั้มภาพ
บริการวิชาการการทำวิจัยในชั้นเ...
21 ม.ค. 2560

อัลบั้มภาพ
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน...
16 ก.พ. 2560

อัลบั้มภาพ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
8 ก.พ. 2560

อัลบั้มภาพ
อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันท...
12 ก.ค. 2559

อัลบั้มภาพ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาว...
22 ธ.ค. 2559

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 2240

3 reviews

4.0 stars

Copyright © Your Website 2014