ผู้ประสานและจัดทำวารสาร

ผู้ประสานและจัดทำวารสาร

นายทวิช ปิ่นวิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 08 4593 9223

e-mail : golden.teak.journal@gmail.com

*สอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018