ประกาศรายชื่อและลำดับผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลดกำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วีดีโอโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 21 ธันวาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055706555 ต่อ 1760,4231

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809 e-mail:Research@kpru.ac.th

Copyright © conference5 2018