ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาเครื่องคัดเม็ดพันธุ์ข้าวปลูก แบบอินเวอร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย บ้านศรีสกุณา
จำนวน: 1 เรื่อง
1