ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาเนื้อดินทุ่งเศรษฐี ดินขาว และ ผงหินอ่อนพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำผลิตภัณฑ์ประเภทเอิร์ทเทนแวร์ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง -
จำนวน: 1 เรื่อง
1