แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ
เข้าสู่ระบบ
ลำดับ หมู่บ้าน สถานะ
{{$index+1}} {{item.LOC_NAME}}
ต.{{item.DISTRICT_NAME}}
อ.{{item.AMPHUR_NAME}}
จ.{{item.PROVINCE_NAME}}
{{item.STATUS_RESEARCH}}