รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานการนำไปใช้ประโยชน์ที่ไม่อิงข้อเสนอโครงการ

 Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)[SELECT DISTINCT year_publi FROM tb_researchuse2 ORDER BY 'tb_researchuse2','year_publi' DESC ]