เข้าร่วมพิธีเปิด คลิก!

DOWNLOAD รายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1

Download รายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (ฉบับเพิ่มเติม)

Download คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Teams


การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 1760