การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 1760