ตารางการจัดกิจกรรมและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อการอบรม วันที่อบรม ช่วงเวลา สถานที่
1 Cinque Terre การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 6 พฤศจิกายน 2562 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ

☰ Social