ตารางการจัดกิจกรรมและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อการอบรม วันที่อบรม ช่วงเวลา สถานที่
1 Cinque Terre การอบรมหลักการและประเด็นในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ให้ได้ทุน) 2-3 กรกฎาคม 2563 08.30 - 16.30 น. อบรมออนไลน์ ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
เอกสารประกอบการอบรม

☰ Social